Pakiety bez kosztów odwołania podróży

Dla kogo jest ten produkt?

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym rodzajem ubezpieczenia turystycznego. Choroba może przytrafić się rownież za granicą gdzie koszty leczenia czy chociażby koszty transportu do Polski mogą zdecydowanie przekroczyć Państwa finansowe możliwości.  Ten temat jest bardzo ważny i niejednokrotnie może stanowić spore obciążenie budżetu podróży. Zatem kwestia ubezpieczenia turystycznego swojej podróży wydaje sie czymś oczywistym.

Kiedy Państwo zachorują za granicą, ubezpieczenie turystyczne HanseMerkur gwarantuje optymalną ochronę.

Dlaczego warto kupić pakiet?

 • Pokrycie kosztów leczenia oraz innych usług medycznych w razie nagłej choroby lub wypadku
 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej
 • Pomoc w razie utraty bagażu
 • 24H czynne Centrum Alarmowe
 • Grupy powyzej 10 mogą liczyć na specjalne atrakcyjne ceny składki ubezpieczeniowej 

Zakresy ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie Indywidualne
 • Ubezpieczenie rodzinne
 • Ubezpieczenie grupowe
Pakiet podstawowy Pakiet komfortowy Pakiet premium

Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

75.000,-

150.000,-

300.000,-

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Inwalidztwo
 • Śmierć
 • 15.000,-
 • 7.500,-
 • 30.000,-
 • 15.000,-
 • 100.000,-
 • 30.000,-

Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

częściowo

częściowo

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Suma ubezpieczenia
 • Opóźnienie bagażu
 • 1.000,-
 • 600,-
 • 1.500,-
 • 600,-
 • 2.500,-
 • 600,-

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w podróży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Szkoda na osobie
 • Szkoda na rzeczy
 • 500.000,-
 • 100.000,-
Pakiet podstawowy Pakiet komfortowy Pakiet premium

Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

75.000,-

150.000,-

300.000,-

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Inwalidztwo
 • Śmierć
 • 15.000,-
 • 7.500,-
 • 30.000,-
 • 15.000,-
 • 100.000,-
 • 30.000,-

Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

częściowo

częściowo

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Suma ubezpieczenia
 • Opóźnienie bagażu
 • 2.000,-
 • 600,-
 • 3.000,-
 • 600,-
 • 5.000,-
 • 600,-

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w podróży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Szkoda na osobie
 • Szkoda na rzeczy
 • 500.000,-
 • 100.000,-
Pakiet podstawowy Pakiet komfortowy Pakiet premium

Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

75.000,-

150.000,-

300.000,-

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Inwalidztwo
 • Śmierć
 • 15.000,-
 • 7.500,-
 • 30.000,-
 • 15.000,-
 • 100.000,-
 • 30.000,-

Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

częściowo

częściowo

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Suma ubezpieczenia
 • Opóźnienie bagażu
 • 1.000,-
 • 600,-
 • 1.500,-
 • 600,-
 • 2.500,-
 • 600,-

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w podróży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Szkoda na osobie
 • Szkoda na rzeczy
 • 500.000,-
 • 100.000,-

Szczegółowy opis zakresów ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu

Ubezpieczone świadczenia (dotyczą podróży zagranicznych):

 • Koszty leczenia ambulatoryjnego u lekarza w wysokości
  Pakiet Podstawowy - 2.000 PLN / Pakiet Komfortowy - 3.000 PLN / Pakiet Premium - 5.000 PLN
 • Koszty leczenia szpitalnego w wysokości
  Pakiet Podstawowy - 75.000 PLN / Pakiet Komfortowy - 150.000 PLN / Pakiet Premium - 300.000 PLN
 • Dzienne świadczenie szpitalne, o ile koszty leczenia szpitalnego są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia - 200 PLN/dzień dla wszystkich pakietów
 • Koszty przedwczesnego porodu oraz niezbędne koszty opieki nad noworodkiem za granicą w wysokości do 100.000 PLN dla wszystkich pakietów
 • Koszty uśmierzającego ból leczenia stomatologicznego łącznie z wypełnieniem zębów w wersji podstawowej oraz koszty naprawy istniejących protez zębowych w wysokości
  Pakiet Podstawowy - 1.000 PLN / Pakiet Komfortowy - 1.000 PLN / Pakiet Premium - 5.000 PLN
 • Koszty pogrzebu za granicą lub koszty transportu zwłok do miejsca zamieszkania
  Pakiet Podstawowy - 5.000 PLN / Pakiet Komfortowy - 5.000 PLN / Pakiet Premium - 15.000 PLN
 • Koszty transportu do najbliższego dostępnego szpitala
 • Koszty medycznie uzasadnionego transportu powrotnego
 • Koszty przepisanych przez lekarza leków i materiałów opatrunkowych oraz niezbędnych w danym przypadku środków pomocniczych

Udział własny: Udział własny w leczeniu ambulatoryjnym wynosi na osobę 100 PLN

Ubezpieczenie następstw i nieszczęśliwych wypadków w podróży

Suma ubezpieczenia (tylko dla Pakietu PREMIUM)

 • Koszty ratownictwa do 15.000 PLN
 • Koszty operacji kosmetycznych do 15.000 PLN
 • Dzienne świadczenie szpitalne do 100 PLN/dzień

Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance)

W razie choroby/wypadku:

 • Przekazywanie informacji między lekarzami
 • Transport do szpitala lub transport powrotny do miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej

W razie pobytu w szpitalu:

 • Oświadczenie dla szpitala o przejęciu kosztów do 75.000 PLN w Pakiecie Podstawowym lub 150.000 PLN w Pakiecie Komfortowym

W razie śmierci:

 • Organizacja przewiezienia zwłok z zagranicy lub pochówek za granicą

DODATKOWO W PAKIECIE PREMIUM

W razie utraty podróżnych środków płatniczych:

 • Pomoc przy nawiązaniu kontaktu z bankiem osoby ubezpieczonej
 • Pomoc w przekazaniu pieniędzy między bankiem a osobą ubezpieczoną i ew. zaliczka gotówkowa, pożyczka do 2.000 PLN
 • Pomoc przy zablokowaniu kart płatniczych
 • Pomoc w razie utraty dokumentów podróży

W razie pobytu w szpitalu:

 • Oświadczenie dla szpitala o przejęciu kosztów do 300.000 PLN

W razie choroby/wypadku/śmierci:

 • Organizacja oraz przejęcie kosztów transportu ubezpieczonych członków rodziny do 4.000 PLN na osobę.
 • Odwiedziny członka rodziny do kwoty maksymalnie 8.000 PLN w przypadku hospitalizacji osoby ubezpieczonej powyżej 7 dni
 • Transport powrotny dzieci
 • Informowanie członków rodziny w przypadku leczenia szpitalnego
 • Organizacja oraz przejęcie kosztów dla jednej osoby towarzyszącej do 5.000 PLN
 • Wysyłka leków

Inne:

 • W razie opóźnienienia transportu: przejęcie kosztów zakwaterowania i wyżywienia do 600 PLN
 • Zatrudnienie kierowcy zastępczego do kwoty maksymalnie 2.000 PLN

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ochrona ubezpieczeniowa:
Zwraca aktualną wartość posiadanych w podróży przedmiotów, gdy zostały one utracone, uszkodzone lub zniszczone na skutek:

 • przestępczej działalności osób trzecich, np. rozboju lub kradzieży
 • działania firm transportowych, gdy bagaż znajdował się w ich gestii (nie dotyczy przedmiotów wartościowych)
 • wypadków komunikacyjnych
 • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, burzy, powodzi, osunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny
 • Zwraca koszty udokumentowanych wydatków za niezbędne zakupy zastępcze do wysokości maksymalnie 600 PLN na każdy wypadek ubezpieczeniowy, gdy bagaż podróżny nie zostanie dostarczony w terminie (nie tego samego dnia) przez firmę transportową.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ochrona ubezpieczeniowa (tylko w Pakiecie PREMIUM):

 • Szkody osobowe do 500.000 PLN
 • Szkody rzeczowe do 100.000 PLN
 • Z tego szkody w mieniu wynajmowanym * do 50.000 PLN

* Szkody w prywatnie wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach

Udział własny: udział własny w szkodach rzeczowych wynosi 500 PLN.