Pakiet sportowo-narciarski

Dla kogo jest ten produkt?

Dla wszystkich, którzy podróżowanie łączą z uprawianiem  sportów. 

Dlaczego warto kupić pakiet sportowo-narciarski?

 • Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i sportowego
 • Przejęcie kosztów wypożyczenia sprzętu w przypadku uszkodzenia lub przy opóźnionej dostawie
 • Pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce
 • Koszty ratownictwa i poszukiwań
 • Ubezpieczenie od OC na osobie i rzeczy
 • 24H czynne Centrum Alarmowe

Zakresy ubezpieczenia

Zakresy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia sprzętu sportowego i narciarskiego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4.000,-

Opóźniona dostawa sprzętu sportowego i narciarskiego na skutek, np. rozboju, zagłego zachorowanie lub wypadku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

-

Opóźniona dostawa sprzętu sportowego i narciarskiego, co najmniej o 12h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

800,-

Przejęcie kosztów wypozyczenia do maksymalnie 10 dni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

500,-

Koszty rehabilitacji w Polsce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5.000,-

Koszty ratownictwa i poszukiwań w razie wypadku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

25.000,-

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w podróży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Szkoda na osobie
 • Szkoda na rzeczy
 • 80.000,-
 • 20.000,-
Udział własny wynosi 200 PLN od osoby.

Szczegółowy opis zakresów ubezpieczenia

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i sportowego

Suma ubezpieczenia (ubezpieczenie wartości aktualnej sprzętu narciarskiego i sportowego):

 • Sprzęt narciarski i sportowy 4.000 PLN

Zwrot kosztów:

 • Przejęcie kosztów wypożyczenia do maks. 10 dni, maks. 500 PLN
 • Przejęcie kosztów karnetu narciarskiego do maks. 70 % pozostałej wartości karnetu narciarskiego.

Ubezpieczone przyczyny:

Utrata lub uszkodzenie sprzętu sportowego i narciarskiego na skutek:

 • rozboju
 • wypadku lub katastrofy w ruchu drogowym, wodnym lub lotniczym
 • pożaru, burzy, powodzi, uderzenia pioruna, gradobicia, wichury, powodzi, trzęsienia ziemi
 • nagłego zachorowania lub wypadku

Opóźnienie w dostarczeniu sprzętu:

 • Opóźnienie o co najmniej 12 godzin i przejęcie kosztów sprzętów sportowych do wysokości maks. 800 PLN

Udział własny:

Udział własny wynosi 200 PLN od osoby.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ochrona ubezpieczeniowa:

 • Szkody osobowe do 80.000 PLN
 • Szkody rzeczowe do 20.000 PLN
Udział własny: udział własny w szkodach rzeczowych wynosi 200 PLN.