Dane spółki

Impressum HanseMerkur Reiseversicherung AG

Adres:
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Tel.: +48 22 890 78 40
E-Mail: bok@hansemerkur.pl
Internet: www.hansemerkur.pl

Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 4119-1000
Fax: +49 40 4119-3040
E-Mail: reiseinfo@hansemerkur.de
Internet: www.hmrv.de

Sąd rejestrowy:
AG Hamburg, B 19768

NIP:
DE 175218900

Zarząd:
Eberhard Sautter, Chairman
Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Raik Mildner

Rada Nadzorcza:
Dr. Michael Ollmann (Przewodniczący) 

Organ nadzoru:
Federalny Zakład Nadzoru nad Usługami Finansowymi (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Niemcy

Odpowiedzialność:
Mimo starannej kontroli treści nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treści zlinkowanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich eksploatorzy.

Realizacja projektu od strony technicznej:

ASHURO/Interactivo Sp. z o.o.
ul. Guderskiego 20 lok. 1,
80-180 Gdańsk
ashuro.pl / interactivo.pl / getinteractivo.com