PO CO UBEZPIECZENIE

Powody, dla których powinniśmy się ubezpieczyć w trakcie podróży

Ubezpieczenia w podróży są ważne, ponieważ chronią one przed nieprzewidywalnymi wydarzeniami za granicą. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego zależy od Państwa indywidualnych potrzeb.

Wszyscy stawiamy sobie pytanie w trakcie przygotowań do podróży, czy czegoś nie zapomnieliśmy?

Zawsze pamiętajmy o ubezpieczeniu!

HanseMerkur oferuje Państwu szereg różnych ubezpieczeń w zależności od celu i ceny podróży.

Dlaczego i kiedy potrzebuję ubezpieczenia kosztów leczenia?

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym rodzajem ubezpieczenia. Choroba może przytrafić się również za granicą gdzie koszty leczenia czy chociażby koszty transportu do Polski mogą zdecydowanie przekroczyć Państwa finansowe możliwości. Ten temat jest bardzo ważny i niejednokrotnie może stanowić spore obciążenie budżetu podróży. Zatem kwestia ubezpieczenia podróży wydaje się czymś oczywistym.

Dlaczego potrzebuję ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania podróży

Zawarcie polisy od kosztów rezygnacji i przerwania podróży ma szczególne znaczenie przy kosztownych wyjazdach oraz rezerwowanych długoterminowo. W przypadku nagłego zachorowania i konieczności rezygnacji z wyjazdu, powstają wówczas duże koszty anulacji rezerwacji. Szczególnie przy rezerwacjach robionych z dużym wyprzedzeniem łatwo o różne zdarzenia losowe. Dlatego tak ważne jest aby być na ten czas ubezpieczonym, by w całym czasie przygotowań do podróży czuć się komfortowo. Ubezpieczenie pokrywa nieprzewidziane sytuacje, takie jak: ciężka choroba, obrażenia, wypadek, śmierć w rodzinie aż po utratę pracy z winy pracodawcy.

Takie ubezpieczenie jest również korzystnym rozwiązaniem przy rezerwacjach krótkoterminowych typu Last Minute. Tym bardziej, że może też dotyczyć przerwania podróży po jej rozpoczęciu.

Ubezpieczenie od przerwania podróży chroni Państwa kiedy z uzasadnionych i ubezpieczonych powodów musicie przerwać swoją podróż. Do tego należą takie zdarzenia jak wypadki, ciężkie i niespodziewane choroby albo śmierć , jak również poniesienie szkody w mieniu w wyniku zdarzeń losowych lub na skutek przestępczego działania osób trzecich. Taka ochrona ubezpieczeniowa opłaca się przy każdym rodzaju z wyjazdów.

W HanseMerkur ubezpieczenie kosztów odwołania i przerwania podróży mogą Państwo zawrzeć zarówno w pakiecie jak również wykupując je jako odrębną polisę.