Pytania i odpowiedzi

 • Zakup ubezpieczenia podróży
 • Świadczenia & Warunki
 • Zgłoszenie szkody

Kiedy mogę kupić ubezpieczenia podróży?

Wszystkie ubezpieczenia podróżne, które obejmują ubezpieczenie kosztów odwołania i przerwania podróży, zawarte być muszą najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zakupu podróży. Jeżeli zawarcie umowy zakupu podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą podróży, umowa ubezpieczenia musi zostać zawarta natychmiast w tym samym dniu. Wsystkie rodzaje ubezpieczeń muszą być zawarte przed rozpoczęciem podróży. Bardzo prosimy o uwzględnienie tego w procesie planowania wyjazdu. Ochrona ubezpieczenia działa tylko w przypadku opłacenia pełnej składki ubezpieczeniowej.

Co oznacza pojęcie rodzina?

Maksymalnie dwie osoby pełnoletnie podróżujące z nie więcej niż pięciorgiem dzieci do 21. roku życia, pod warunkiem, że są objęte jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Co oznacza pojęcie grupa?

Grupa obejmuje co najmniej 10 osób pod warunkiem, iż wszystkie osoby wymienione w umowie ubezpieczenia są objęte jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Jak określa się czas trwania podróży?

Dzień wyjazdu i dzień powrotu liczone są zawsze jako pełny dzień. Podróż od 6. do 11. dnia miesiąca (5 nocy/6 dni) oznacza zatem sześć dni, które należy ubezpieczyć.

Jaka jest maksymalna wartość podróży do ubezpieczenia?

Maksymalna cena wyjazdu do ubezpieczenia wynosi 30.000 PLN (zarówno dla osoby jak i rodziny).

Co oznacza pojęcie Europa?

Obowiązuje geograficzne pojęcie „Europa”. Ponadto definicja Europa obejmuje również kraje afrykańskie i azjatyckie basenu Morza Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Azory i Maderę.

Jak mogę zapłacić za ubezpieczenie?

Aktualnie na stronie www.hansemerkur.pl można dokonać płatności online kartą kredytową (Visa, Mastercard, American Express und Diners) oraz w systemie PayPal.

Natomiast w stacjonarnych punktach sprzedaży dodatkowo istnieje możliwość opłacenia składki gotówką.

Jak jest zabezpieczona moja rezerwacja online?

Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podczas całego procesu rezerwacji/zakupu ubezpieczenia podróży HanseMerkur.

Ścieżka zakupu na naszej stronie internetowej jest zintegrowana jako odrębna strona. Dlatego też adres zaczyna się „http”. Sam właściwy proces rezerwacyjny odbywa się na stronie szyfrowanej „https”.

Co to jest SSL?

SSL (skrót z j. ang. "Secure Socket Layer") jest powszechnie stosowanym protokołem do szyfrowania transmisji danych w internecie. SSL zapewnia, że zaszyfrowane dane wysyłane przez internt i są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją. 

Kiedy zaczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej zależy od rodzaju wykupionego ubezpieczenia oraz od podanych przez Państwa daty rozpoczęcia i zakończenia podróży.

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży zaczyna się wraz z opłaceniem składki i kończy się wraz z początkiem podróży.

Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży: Ochrona zaczyna się wraz z rozpoczęciem podróży i kończy się wraz zakończeniem podróży.

Ubezpiecznie kosztów leczenia: Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się w momencie opuszczenia terytorium Polski bądź kraju, w którym Państwo mieszkają. Koniec ochrony zaś następuje w momencie wjazdu do kraju macierzystego.

Ubezpieczenie bagażu i następstw nieszczęsliwych wypadków: Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się najwcześniej w momencie udania się w podróż.

Proszę mieć na uwadze, że dla każdego rodzaju ubezpieczenia szczegółowe warunki wymienione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Kim są osoby ryzyka?

Osobami ryzyka są:

 • Osoby ubezpieczone pomiędzy sobą (maksymalnie pięć osób), które razem wykupiły podróż i ubezpieczyły ją

 • Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej/osoby uczestniczącej w podróży – rodzice, współmałżonkowie, dzieci, w tym dzieci adoptowane, partnerzy życiowi, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, teściowie;

 • Osoby, które opiekują się niebiorącymi udziału w podróży nieletnimi lub wymagajacymi opieki członkami rodziny ubezpieczonej

Kiedy uznaje się podróż za rozpoczętą?

Podróż uznaje się za rozpoczętą, gdy w przypadku wycieczek zorganizowanych, wyjazdów pakietowych lub wycieczek indywidualnych, niezależnie od liczby świadczeniodawców, zostało zrealizowane w całości lub w części pierwsze świadczenie, np.:

 • Odprawa pasażerska w przypadku podróży lotniczej (przy odprawie wieczorem poprzedniego dnia lub przy odprawie online podróż uznaje się za rozpoczętą po kontroli paszportowej lub kontroli kart pokładowych, o ile przelot jest częścią podróży)

 • Odprawa przy wejściu na pokład statku w przypadku podróży statkiem (bez wykupionego dojazdu do portu)

 • Odbiór wynajętego samochodu/samochodu mieszkalnego

 • Zameldowanie się w hotelu lub odbiór kluczy do mieszkania wakacyjnego

 • Wejście do autokaru w przypadku podróży autokarowej

 • Wejście do pociągu w przypadku podróży pociągiem

Jeżeli transfer jest wliczony w ubezpieczoną cenę całkowitą podróży (np.: rail&fly), podróż rozpoczyna się wraz z wejściem do pociągu lub autokaru; w przypadku podróży lotniczej – po przejściu przez kontrolę paszportową lub kontrolę kart pokładowych. Po rozpoczęciu podróży kończą się świadczenia z tytułu ubezpieczenia rezygnacji z podróży.

Jak skontaktuję się z HanseMerkur w nagłym przypadku?

W przypadkach awaryjnych w trakcie podróży nasz 24-godzinny telefon alarmowy służy pomocą. W każdej chwili, na całym świecie, przez całą dobę, także w niedziele i święta.

Numer alarmowy w trakcie podróży:

+48 22 250 13 27

Jakie dokumenty składam w przypadku zgłoszenia szkody?

W przypadku szkody potrzebne są zasadniczo następujace dokumenty:

 • Kopia zawarcia umowy z biurem podróży

 • Kopia cetyfikatu ubezpieczeniowego

 • W celu przekazania ewentualnej kwoty odszkodowania prosimy o podanie numeru rachunku bankowego oraz kodu SWIFT Państwa banku

 • Inne dokumenty wymienione w poszczególnych formularzach szkody

Pełną dokumentację prosimy kierować do Działu do spraw likwidacji szkód:

HanseMerkur Reiseversicherung AG
c/o PZM Autotour Sp. Z o.o.
Ul. Górczewska 228F
01-460 Warszawa
Tel. +48 22 532 85 13
Fax: +48 22532 84 34

E-mail: hansemerkur@pzm.pl

W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji może dojść do opóźnienia w likwidacji szkody! Prosimy nie spinać dokumentów zszywkami ani spinaczami.

Co należy uczynić w trakcie wypadku podczas podróży?

Kiedy podczas podróży ubezpieczonej przez HanseMerkur dochodzi do wypadku należy postępować jak poniżej:

 1. Należy niezwłocznie poszukać pomocy lekarskiej

 2. Należy zgłosić wypadek/zdarzenie pisemnie ewentualnie telefonicznie do HanseMerkur.

 

W przypadku zdarzenia śmiertelnego należy to uczynić w ciągu 48 godzin.

W przypadkach awaryjnych w trakcie podróży nasz 24-godzinny telefon alarmowy służy pomocą. W każdej chwili, na całym świecie, przez całą dobę, także w niedziele i święta.

Numer alarmowy w trakcie podróży:
+48 22 250 13 27