Produkty dla biur podróży

Ubezpieczenia organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 55, poz. 578, z późn. zm.) nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietni 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 511).

HanseMerkur oferuje biurom podróży podlagającym temu obowiązkowi produkty uwzględniające ustawowe wymogi w zakresie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Warunki i zasady współpracy definiowane są na podstawie ustaleń indywidualnych.

Oferta ubezpieczeń HanseMerkur jest również dostępna w najpopularniejszym systemie rezerwacyjnym dla biur podróży – MerlinX.

Zainteresowane biura podróży prosimy o kontakt:

HanseMerkur Reiseversicherung AG
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Tel. +48 22 890 78 40
Kom. +48 734 180 008
E-mail biurapodrozy@hansemerkur.pl

W ofercie HanseMerkur znajdą Państwo również inne ubezpieczenia obligatoryjne:

  • ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich klientów

oraz ubezpieczenia fakultatywne:

  • ubezpieczenie kosztów odwołania lub przerwania podróży, 
  • ubezpieczenie bagażu w podróży, 
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w podróży,
  • ubezpieczenie od nagłych wypadków w podróży - Assistance,
  • ubezpieczenie chorób przewlekłych,
  • ubezpieczenie narciarsko-sportowe (m.in. koszty ratownictwa, OC, sprzęt sportowy),
  • ubezpieczenie dla uprawijących sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne