HanseMerkur członkiem PZOT

Wraz z początkiem roku 2016 przystąpiliśmy do Polskiego Związku Organizatorów Turystyki (PZOT).

 

To organizacja pracodawców działającą na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 poźn. zm.).

 

Podstawowym celem i zadaniem Związku jest  ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.

 

Będąc członkiem wspierającym Związku będziemy starali się wspierać jego władze oraz pozostałych członków w realizacji jego celów i zadań, do których należą min.: 
 

 • oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów organizatorów turystyki,
   
 • popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
   
 • wypracowanie i propagowanie standardów działalności organizatorów turystyki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów, 
   
 • umacnianie publicznego zaufania i wizerunku organizatorów turystyki,
   
 • kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy organizatorami turystyki, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.