IV Forum Agentów

Rozmowy branżowe, prezentacje, panele dyskusyjne, debata z udziałem największych touroperatorów w Polsce - to wszystko działo się podczas jednej z najważniejszych imprez branżowych, IV Forum Agentów, zorganizowanym przez Wiadomości Turystyczne w dniu 25.11.2015. To była doskonała okazja do wymiany doświadczeń zarówno z agentami jak i touroperatorami.

 

Dziękujemy za aktywny udział!